Prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli po otrzymaniu zamówienia, które nie spełnia twoich oczekiwań lub po prostu odpokutowałeś, możesz zażądać całkowitego lub częściowego zwrotu zamówienia. Zwrot i wymiana produktów, które są w idealnym stanie technicznym, jest możliwa z reguły tylko bez konieczności ich rozpieczętowywania i używania.

Kwota ta zostanie zwrócona po otrzymaniu towaru w naszych magazynach i sprawdzeniu jego stanu. W przypadku, gdyby koszty wysyłki w zamówieniu zakładały, że wartość ViveSano przekroczyła 80 EUR, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty wysyłki. A w przypadku, gdy koszty wysyłki zostaną zapłacone przez klienta (zamówienia poniżej 80, – €) nie zostaną zwrócone z zwrotem, lecz wyłącznie wartością zwracanego produktu. Zwrot zostanie dokonany zgodnie z metodą płatności dokonanej przez klienta.

Termin wymiany informacji i zwrotów upływa:
Hiszpania: Półwysep i Baleary: 15 dni, Wyspy Kanaryjskie: 30 dni.
Inne kraje UE: 30 dni
Od daty otrzymania zamówienia.

Wszystkie zwroty zostaną dokonane poprzez wysłanie poprzedniego zapytania na adres e-mail info@vivesano.eu z podaniem nazwiska, numeru zamówienia i przyczyny zwrotu, a odesłanie pocztą wskaże instrukcję zwrotu.

ViveSano
C/ Cariñena 31
29740 Torre del Mar (Málaga)
Hiszpania

Tylko w przypadku, gdy ViveSano błędnie wysłał inny przedmiot niż zamówiony lub gdy dostarczony z uszkodzonym opakowaniem ViveSano pokryje koszty wynikające z zwrotu.

 


 

Formularz cofnięcia / formularz zwrotu

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie go do nas:

Na

ViveSano
Bogumila Dausend
Calle Cariñena 31
29740 Torre del Mar
Hiszpania

Email: info@vivesano.eu

I/ My (*) rozwiązujemy niniejszym umowę zakupu następujących towarów (*)/wykonanie przeze mnie/nas (*) następującej usługi (*).

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Numer porządkowy __________________

Na żądanie (*) ____________  / odebrany (*) ______________

________________________________________________________
Nazwisko konsumenta

________________________________________________________

________________________________________________________
Adres konsumenta

________________________________________________________
Podpis konsumenta (tylko dla komunikacji papierowej)

_________________________
Data

(*) Niepotrzebne skreślić.