Polityka Prywatności

Dane osobowe, które użytkownik musi nam przekazać, są niezbędne do wysyłania zamówień i wystawiania faktur. Brak tych danych prowadzi do automatycznego anulowania zleceń.

Rejestrując się na stronie internetowej www.vivesano.eu, użytkownik zobowiązuje się dostarczyć nam aktualne dane osobowe, które umożliwią ViveSano świadczenie usługi i pozwolą nam prawidłowo zidentyfikować zarejestrowanego użytkownika, jak również informacje i reklamy dotyczące różnych produktów i ofert, które ViveSano posiada na swoich stronach internetowych.

Tylko ViveSano ma dostęp do danych osobowych użytkownika. Dane będą przechowywane w pliku należącym do ViveSano, który jest zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i handlu elektronicznego. Odpowiedzialnym za ten plik i jego przetwarzanie jest ViveSano, z siedzibą w Calle Cariñena 31, 29740 Torre del Mar – Málaga.

ViveSano zobowiązuje się do zachowania poufności tych danych i traktowania ich w sposób poufny, pod warunkiem podjęcia niezbędnych środków w celu zapobieżenia ich zmianie, utracie, nieuprawnionemu przetwarzaniu lub udostępnianiu zgodnie z przepisami ustawy organicznej nr 15/1999 z dnia 13 grudnia 1999 r. o ochronie danych osobowych, dekretu królewskiego nr 994/1999 z dnia 11 czerwca 1999 r. oraz przepisami wykonawczymi do niej.
Każdy zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili korzystać z prawa dostępu, poprawiania i w razie potrzeby usuwania danych osobowych podanych przez ViveSano. Można to zrobić na pisemny wniosek.

Ponadto nie będziemy przekazywać osobom trzecim danych osobowych, w tym adresu zamieszkania i adresu e-mail, bez Twojej wyraźnej zgody, które mogą zostać odwołane w dowolnym momencie. Wyłączeni z tego są nasi partnerzy serwisowi, którzy wymagają przesyłania danych do realizacji zamówienia (np. firma spedycyjna zlecająca dostawę oraz instytucja kredytowa zlecająca realizację płatności). W takich przypadkach jednak zakres przekazywanych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum.

Ciasteczka

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie ViveSano może używać ciasteczek, małych plików przechowywanych w systemie użytkownika, które pozwalają użytkownikowi dostosować i ułatwić nawigację na stronie, a które są powiązane z anonimowym użytkownikiem bez możliwości uzyskiwania z nich danych osobowych. Te pliki cookie nie zawierają żadnych informacji poufnych, które Cię dotyczą. Za pomocą plików cookie program tej strony internetowej identyfikuje zarejestrowanych użytkowników na podstawie ich adresu e-mail i hasła.

Pliki cookie można dezaktywować w ustawieniach przeglądarki. Dezaktywacja cookies nie uniemożliwia użytkownikowi dostępu do zawartości naszej strony internetowej. Ciasteczka cookie powinny być jednak aktywowane podczas składania zamówienia w celu realizacji zamówienia.